Şomine Hakkında Sık Sorulan Sorular

Isıyı nasıl hapsediyorsunuz ölçü değerleri nedir?

İlk ateşin yakılmasından 1-2 saat içinde haznenin içindeki sıcaklık 1000 derece, dışı ise 400 derece sıcaklığa kadar ulaşacaktır. Hazne gövdesinden yayılan ısı sayesinde hazne etrafındaki hava ısınmaya başlayarak hafifleyecek ve yukarı doğru hareketlenecektir. Isı odası sayesinde ısınan hava içeride kalacak ve sadece sıcak hava menfezinden dışarı verilecektir. Uygun yanış koşulları sağlandığı sürece ısı odasının içerisinde 150 ile 200 derece arasında bir sıcaklık oluşmaktadır.

Isı odası içerisindeki izolasyon kaç derece ısıya dayanır?

Isı odasının içi komple 110 densiti taş yününü, 40 micron kalınlığında alüminyum folyo ile kaplanarak elde edilmiş izolasyon malzemesi ile kaplanır. Bu izolasyon 800 derece ısıya dayanıklıdır.

Isı odasını oluşturan yapay duvardaki alçıpan yanar mı?

Alçıpanın iç yüzeyi komple izolasyon malzemesi ile kaplandığı için sıcak hava direkt olarak alçıpana kesinlikle temas etmez, bu sebeple herhangi bir yangın tehlikesi yoktur.

Isı odasının dış giydirmesi ve alçıpanında kaç derece bir sıcaklık oluşmaktadır?

Isı odasının dış duvarında hissedilen sıcaklık çok düşüktür. Oda ısısı + 10 derece bir ısı oluşabilmektedir.

Isı odasının üzerini kağıt kaplama yapabilir miyim?

Isı odası üzerine kağıt kaplama yapılabilir. Ancak yapay duvar yapımı bittiğinde alçısının çok düzgün atılması gereklidir.

Isı odası dogru yapılmaz ise ne gibi sorunlar olur?

Isı odası ve baca bağlantısında kullanılan izolasyon panelleri, mastik, bant ve benzeri her türlü malzemenin özellikle şömine montajı için imal edilmiş olması veya en az 400 derece ısıya dayanıklı olduğunun garantisi gereklidir. Isı odası içerisinde oluşan yüksek sıcaklık yanlış veya eksik malzeme kullanımı, işçilik hataları gibi durumlarda her türlü riski beraberinde getirecektir.

AB normu nedir?

Avrupa’ da 1960 yıllarının başında kullanılmaya başlanan “vitro seramik” cam ile kapalı haznelerin ilk örneklerinden kısa bir süre sonra Fransa’da NF normu altında “Şömine Montaj Standardı” hazırlamaya başlamıştır. İlk izolasyon standardı 1969 yılında “Açık ve Kapalı Şömine Uygulama Standardı” olarak yürürlüğe girmiştir.
Bugün AB ülkeleri arasındaki standartları birleştiren “EN” normu çalışmaları şömineler için 1996 yılında başlamış ve bugün NF EN 13229 normu altında son halini almıştır. Bu standart halen, özellikle CO ve CO2 emisyonları ve diğer çevresel faktörler ile emniyetli kullanım konularında gelişen teknoloji ve yeni ürünlere göre yenilenmektedir.

Isıyı camdan mı yoksa menfezden mi alacağız?

Kapalı sistem şöminlerde ısı, üst bölümde bulunan sıcak hava menfezinden  sağlanmaktadır.

Sıcak ve soğuk hava menfezi ne işe yarar?

Şömine subasmanı seviyesinde bulunan soğuk hava menfezi aracılığı ile alınan soğuk hava, hazneden yayılan ısı ile birlikte yukarı doğru hareket edecek ve ısı odasının üst kısmındaki sıcak hava menfezinden dışarı verecektir.

Menfezlerden kaç derece ısı çıkıyor?

Uygun koşulların sağlanması halinde alt menfezden alınan 10-15 derecelik soğuk hava, üst sıcak hava menfezinden yaklaşık 120-150 derecede bir sıcaklık olarak geri verilecektir.

Menfezleri önde ya da yanda olması ısı yayılması fark edermi?

Mekanın durumuna ve uygulanıcak şöminenin konumuna göre

Menfezlerin genelde tavana yakın olmasını isteniliyor.

Sıcak hava menfezi standart bir tavan yüksekliği söz konusu olduğu durumda tavandan 50 ile 70 cm aşağıda bulunmak zorundadır.

Menfez boyutları ve açılabilecek yerler modellere ve yere göre alternatifler nelerdir?

Standart beyaz menfezlerimizin yanısıra farklı model, renk ve ebatta menfezler mevcuttur. Ancak fiyatları modele göre değişmektedir. Soğuk hava menfezinin açılabileceği yerler, giydirme modeline göre veya mekana göre değişebileceği gibi, mekanın içinden veya dışarıdan olabilir ancak mutlaka şömine subasmanı seviyesinde olmalıdır.

Şöminenin menfezlerinin görünmesini fazla istemiyorlar.

Isı odasının yapısı gereği menfezler kullanılmak zorundadır. Ancak uygulanan mekana göre yerleri uygun şartlarda kaydırılabilir.

Kapalı sistemde baca gazları ısı odasından sonra kaç derece oluşuyor?

Kapalı hazne bir şöminede odunun ihtiva ettiği gazların %98’ i enerjiye dönüşebilmektedir. Böylelikle bacadan çıkan gaz miktarı çok düşük olmaktadır.

Isı odası yapılmaz ytong, betopan vs gibi malzeme ile kapatılır ise riskleri nelerdir?

AB normlarına göre haznenin verimli çalışabilmesi için doğru baca bağlantısı ve doğru malzemeler ile ısı odası oluşturulmalıdır.

Şömine yapay duvarları yeterince sağlam olur mu?

Kullanılan metal konstrüksiyon ve alçıpan bağlantıları yapı tekniklerine uygundur ve sağlam bir yapıdadır.

Isı odasının ömrü ne kadardır?

Uygun kullanım koşullarında ısı odasının garanti süresi 2 yıldır. Şömine dış giydirmesi Lider Şömine tarafından yapılmadığı durumlarda ısı odası için herhangi bir garanti geçerli değildir.

Haznelerin boyutlarına göre ısı odası standartı nedir?

Isı odası hazne yapısına göre değişmektedir.

Isı odasında seramik monteleme ile taşyünü izolasyon arasındaki fark nedir? Hangisi daha performanslı, fark var mı var ise nekadar?

Isı odası içerisinde yaklaşık 400 derecelik bir sıcaklık oluşmaktadır. Taş yünü izolasyonu 800 derece ısıya kadar dayanıklıdır. Seramik ise 1200 derece ısıya kadar dayanıklı bir malzemedir ve buna göre fiyatı yüksektir. Taş yünü izolasyonu ısı odası içerisindeki ihtiyacı karşılamaktadır.

Neden profil kutu yerine demir konstrüksiyon kullanılılmıyor?

Isı odasının yapay duvarları üzerinde herhangi bir ağırlık asılmadığı sürece demir konstrüksiyon kullanılması gerekli değildir.

Alçıpanın birleşim yerlerinden çatlaması sorunu

Zamanla olabilir, macunun doğru şartlarda uygulanması gereklidir.

Köşe şöminenin müşteriye ifade edilmesi , alternatifler

Köşe şöminede kullanılan yapay duvar, kırıklı veya düz olarak kullanılabilir. Kırıklı yapının prizmatik hazneler ile kullanılması uygun olabilir.

Toggle Title

Toggle Content goes here

Toggle Title

Toggle Content goes here

Isı Dağılımı Hakkınd Sorular

70 lik hazneye menfez dahil ne kadar ısı dağılımı yapılır?

Bu sistemin en efektif kullanım şekli en az 3, en fazla 6 odalı dağıtım şeklidir. Elbette termik boruların toplam mesafesi bu sayıyı etkiler. En doğru seçim, sistemin kurulacağı yerde bir yetkili tarafından yapılacak keşiften sonra olmalıdır.

Isı dağılımlarında ne hazırlık yapılmalı nelere dikkat edilmelidir?

Isı dağılımı yapılmadan önce, yetkili kişi tarafından yapılacak doğru keşif ile verim alınabilecek noktalara ısı dağıtmak gereklidir.

İzodek boru ile yaptığımız sıcak hava dağıtımı nekadar sağlıklı olur?
Isıyı kaybetmeden aktaracağı için kullanılması kesinlikle sağlıklıdır.
Isı dağılım boruları kaç derece ısıya dayanıklı?
Isı dağılım borularının içinden geçecek ısı 150 derecedir. Dağılım boruları 250 derece sıcaklığa dayanıklıdır.

Baca Hakkında Sorular

Nekadar yatay gidişte baca çeker?

Genel olarak yatay gidişin üzerine 1,5 katı dikey çıkış yapılması mutlaka gereklidir. Ancak binanın yüksekliği şöminenin kurulacağı yerden baca çıkışının arasındaki mesafenin detaylı keşifinden sonra projelendirilmesi gereklidir.

Baca çatı mahyasını geçmeli mi?

Baca çatı mahyasından mutlaka uzun olmalıdır. Aksi takdirde duman mahyaya çarpıp geri tepmeye neden olabilir.

Şömine bacalarının yeterli olup olmadığı soruluyor.

Yetkililer uzmanlarımız tarafından yapılacak keşif sonrası belirlenebilir.

Çelik boru ve spiral galveniz boru arasındaki fark nedir?

Galveniz malzeme yapısı itibari ile, paslanmaya karşı herhangi bir koruması olmayan özellikle yoğuşma (terleme) ile önce paslanıp sonra çürümeye başlayan bir malzemedir. Spiral borunun içindeki geçme noktaları (her cm. de) kurum ve yağlı karanın tutunma ve birikme noktasıdır. Yağlı kara buralarda tutunarak önce paslanma, sonra çürüme, sonra delinme en son olarakta sızdırma yapmaya başlar. Özellikle boru düz (dikey) değil bir miktar yatay gidiyor ise, bu sorun çok daha hızlı ilerlemektedir. Çelik borular ise mükemmel ve pürüzsüz iç yüzeye sahiptir. Gazlar kolay akar ve kurum tutmaz. Termik ısı şoklarına dayanıklıdır. Isı transfer hızı yüksektir. Korozyona ve asitlere karşı dayanıklıdır. Temizliği kolaydır ve kırılma riski yoktur.

Şomine Hazneleri Hakkında

Açık şömine ile kapalı şömine arasındaki fark nedir?

Öncelikle kapalı bir hazneden alınacak ısı performansının açık bir hazneye göre çok daha yüksek ve verimlidir. Kapalı hazne kullanılarak sağlanacak odun tasarrufu ve açık şöminede yanan odunun enerjisinin %85’nin bacadan dışarı gitmesi dolayısıyla odun enerjiye dönüşemeden gaz olarak bacadan dışarı çıkacağı, bunun sonucu olarak da hem çok hızlı odun harcanmasına hem de daha fazla karbon-monoksit gazının oluşmasına neden olacağı bununda çevreye çok ciddi zarar verecektir. Açık şöminede baca geri tepmesi olasılığının çok yüksek olduğu ve kapalı hazne kullanılarak bu sorunun tamamen ortadan kalkacağı ve günümüzde açık şömine kullanımının kalktığı ve kapalı sisteme dönüldüğü unutulmamalıdır.

Klape ne işe yarar?

Klape kapağı kapatılarak hazneden çıkan gazların çıkışı yavaşlatılır. Böylelikle hem odun tasarrufu sağlanır hemde odunların yanış performansı daha uzun süreli sağlanabilir.

Klapeli hazne ile klapesiz hazne arasındaki farklar nelerdir?

Klapeli hazne yukarıdada belirtildiği gibi odun tüketim miktarımızı arttırır. Ayrıca baca boyu yüksek olan yerlerde çekiş güçlü olacağından klapeli hazne kullanılması gerekmektedir. Bu sayede güçlü çekişi yavaşlatarak, odunların yanış hızınıda yavaşlatabiliriz.

Refrakter tuğlalı ve döküm ocakların arasındaki fark nedir?

İkisinin arasındaki en önemli fark döküm hazne yandıktan 30 dakika sonra ısı vermeye başlar ve 5-6 saat sıcak kalır. Refrakter tuğlalı hazne ise 1,5-2 saat sonra ısı verir ve 10 saat sıcak kalabilir.

Hazne camının ısıya dayanıklılığı ne kadardır?

Lider bünyesinde satışı yapılan bütün hazneler vitro seramik cam kapaklıdır. Vitro seramik yüksek ısı şoklarına ve 800 derece ısıya dayanıklı bir camdır. Hazne içerisinde oluşan yüksek ısıdan kesinlikle etkilenmez.

Şömine yanarken veya yandıktan sonra sıcaklıktan çatlama yapar mı?

Lider bünyesinde satışı yapılan döküm haznelerin üretimi son teknoloji döküm ve presleme makinelerinde yapılmaktadır. Herhangi bir çatlama olasılığı kesinlikle yoktur.

Kullandığınız haznenin ömrü ne kadardır?

Şömine yakma talimatnamesine uygun olarak kullanılan hazneler 5 yıl garantilidir.

Tuğlalı haznelerde tuğlaların herhangi bir özelliği var mıdır?

Bu tip haznelerin içerisinde refrakter tuğla kullanılmıştır. Refrakter tuğlalar yüksek ısı şoklarına dayanıklı, 1350 derece ısıda pişirilmiş ve 5,5 cm kalınlığındadır. Refrakter tuğlalar ısıyı emerek yansıtarak şöminenin sönmesinden sonra bile uzun süreli (yaklaşık 10 saat) sıcak kalmasını sağlar.

Hazne oksijeni nerden alıyor?

Modeline göre yeri değişmekle beraber genelde haznenin alt kısmında bulunan ayarlı oksijen giriş bölümünden hazne içine oksijen girişi sağlanmaktadır. Bu sayede kontrollü yanış sağlanabilmektedir.

Mekana hazneden dışarıya duman verir mi?

Hazneler vitro seramik cam kapaklı olduğu için mekana duman girmesi söz konusu değildir.

Hem doğalgazlı hem odunlu şömine yok mu?

Haznelerin yapısı gereği hem doğalgazlı hemde odunlu hazne olması imkanı yoktur.

Şömine yanarken bırakıp gidebilir miyim?

Evet kapalı hazne şöminenizi yanarken rahatlıkla bırakabilirsiniz.

Haznelerin kurulurken yerden standart yüksekliği var mıdır?

Hazne hava girişi olması için, yerden en az 5 cm yüksekte bulunmalıdır.

Çok yükselir ise ısı kaybı ne olur?

Isı odasına girecek soğuk hava yer hizasından alındığı için ve ısınan hava hazne gövdesini yalayarak ısınma sağladığı için hazneninde çok fazla yükseltilmemesi gereklidir.

Kullanabilecek şöminelere göre bacalar nasıl olmalıdır?

Kullanılacak haznenin baca çıkış çapına uygun çelik baca kullanılmalıdır.

Plazma tv uygulamasındaki detaylar , seçilebilecek modeller nelerdir?

Şömine üzerine plazma tv uygulanmak istenirse plazma tv nin arka kısmınaki bölgeye özel seramik folyo izolasyonu yapılması gereklidir.

Şöminede ızgara tarzı bir şey yapabilir miyim?

Yapılabilir. Bunun için değişik aparatlar mevcuttur.

Haznelerin yakılıp içindeki ateş sönmeye başlandığı zaman evin içerisindeki sıcaklık düşer mi?

Hazne tam randımanlı yanış sırasında ortalama 120-150 derece arasında bir ısı verir. Ateş sönmeye başladığında ısı randımanı düşmekle beraber haznenin yapısına göre sıcaklık vermeye devam edecektir.

Haznelerin ısı gücü kaç m2’ lik bir alanı ısıtır?

Haznelerin model ve ebatlarına göre ısıtma kapasiteleri değişmektedir.

Şömine Dış Giydirme

Dış giydirmelerde hangi tür taş, mermer, granit vs. tercih edilmelidir ?

Şömine dış giydirmelerinde genellikle lymra, traverten, küfeki, granit ve mermer gibi taşlar kullanılmaktadır. Müşterinin zevk, dekorasyon ve bütçesine göre uygun giydirme modelleri seçilmelidir.  

Şömine dış giydirmelerinde kullanılan taşlarda ton farkı olduğu ve bunun çözümü nedir?

Şömine dış giydirmelerinde doğal taş kullanıldığı için ton farkı olabilmektedir ve bu önlenememektedir. Bu konunun müşteriye  önceden belirtilmesi gereklidir.

Hazne ile giydirme arasındaki boşluk ne amaçlı?

Haznenin oksijen alabilmesi için ve hazne yandığı zaman oluşan genleşmeden giydirmenin etkilenmemesi için hazne ile giydirme arasında boşluk bırakılmalıdır.

Ahşap giydirme sıcaktan kabarırmı? Ahşap yanar mı?

Ahşap giydirme içine mutlaka, taş yapıda bir giydirme kullanılmalıdır. Ahşabın hazne ile direkt olarak teması olmadığı için herhangi bir kabarma durumu söz konusu değildir.

Şömine giydirmeleri ısıya nekadar dayanıklıdır?

Giydirmelerde kullanılan taşlar, blok masif taştır ve kesilip yapıştırma yapılmadığı için ısınınca açılma yapmaz.

Yaklaşık şömine ölçüleri, klasik, rustik vs. derinlik, genişlik nedir?

Şömine haznesi ve dış giydirmeleri modeline göre farklı ebatlarda ve özelliklerdedir.

Hazne ve model (giydirme) uyumu nasıl yapılmalıdır?

Öncelikle kullanıcının isteği ve bütçesi doğrultusunda klasik, modern, rustik vs. giydirme modelleri seçilmeli, örneğin daha önce 70’lik hazneye uygulanmış bir modelin daha büyük veya daha geniş hazneler ile kullanıldığında daha faklı bir görünüm olabileceği düşünülmelidir

Giydirme neden beyaz değil?

Giydirmelerde kullanılan malzeme doğal taş olduğu için renk ve ton farklılıkları olabilir. 

Şomine için öncelikle keşif yapılmalıdır

 • Şömine yapılacak yerin ölçüsü nasıl alınmalıdır?
Keşifi yapıcak kişinin konuya tam hakim olması ve  şömine kurulacak mekanda hiçbir detay atlanmadan doğru ölçü alınarak, fotoğraflanmalıdır.
 • Bacanın kaça kaç olduğunun ölçüsünün alınması nasıl  olmalıdır?
Her haznenin baca çıkış çapı farklı olduğu için şöminenin kurulacağı yerdeki baca ölçüsünün alınması çok önemlidir. Ebatları geniş olan haznelerin duman tahliyesinde sorun yaşanmaması için baca çıkışlarıda büyük olacaktır. Baca şaftı küçük olan bir binada böyle bir hazneyi kullanmak sorun yaratabilir. Bu sebeple baca ölçüsü alınmalı ve ölçülere uygun hazne seçilmelidir.
 • Şömine düz duvar mı köşe mi?
Şömine uygulaması yapılacak yerin mekandaki konumuna göre belirlenebilir. Öncelikle yetkili tarafından detaylı keşif yapılmalıdır.
 • Şömine çocuğum için tehlikeli mi?
Şömine yanarken çocuklar kesinlikle tek başlarına bırakılmamalıdır

GARANTİ

 • GARANTİ
   
  • Hazne ve giydirmelerin garanti şartları nelerdir?
  Şömine haznesinde yakıt olarak sadece odun kullanıldığı, müşteriye verilen şömine kullanım klavuzunda belirtilen odun yükleme miktarlarına uyulduğu ve çam benzeri çıralı odun kullanılmadığı sürece şömine haznesi 5 yıl, ısı odası ve dış giydirme taşları 2 yıl garantilidir. Şömine dış giydirmesinin Lider şömine tarafından yapılmadığı durumlarda, hazne garantisi geçerli olmakla beraber, ısı odası için herhangi bir garanti geçerli değildir.  Garanti koşulları şömine ve şömine bacasının ürün fatura tarihinden itibaren senede enaz bir kere Lider Şömine  yetkili ekipleri tarafından kontrol edildiği sürece devamede

HAZNE YAKMA VE TEKNİĞİ

 • Hazneyi nasıl yakmalıyım? Odunlar kalın mı incemi olsun.
Kullanılacak odunların ebatları ortalama olarak, küçük boy 5-7cm, orta boy 10-12cm, büyük boy 15cm çaplarında olabilir. Öncelikle haznenin arkasına küçük boy yarılmış bir odun sırtlık olarak yerleştirilir. Ön tarafa biraz mukavva (gazete) ile tahta parçaları yerleştirilir. Eğer hazır tutuşturma odunu kullanılıyorsa, alta 1 veya 2 tutuşturucu üzerine özel yanıcı odunu yerleştirerek yanma başlatılabilir. Tutuşma sağlandıktan sonra, 1-2 dakika ateşin diğer tahtalara yayılması için hazne kapağını 1 parmak açık tutmak gereklidir. Ateş yayılmaya başlayarak tüm tahtalar tutuştuğunda ince ve orta boy yarılmış odun ilave edilir. Duruma göre, ateş bir miktar tahta ile desteklenebilir. İlk 1 saat klape ve hava ayarları açık pozisyonda tutulmalıdır. Yaklaşık 30-40 dak. Boyunca yakılan küçük ve orta boy yarılmış odunlar kömürleşmeye başladıklarında ve alev efekti azaldığında ateş yastığı oluşturmaya hazır hale gelmiş demektir. Kömürleşen odunlar maşa yardımı ile yatay hale getirilir. Ateş yastığının üzerine tekrar 2-3 adet yarılmış (orta ve büyük boy) odun ilavesi yapılır.  Hazne içinde yeterli miktarda kor oluştuğunda (min. 1-1,5 saat) artık, yarılmış odunlar ile birlikte bütün kütüklerde yakılmaya başlanabilir.Ortalama 12 kw gücünde bir hazneye 3 saatte bir en fazla 3 adet orta boy odun yüklenebilir.
 • Hazne yanma esnasında odun atarken duman çıkıyor.
Klape kapalı olabilir. Haznenin kapağı açılmadan önce klapenin açık olması gereklidir. Ayrıca baca tıkalı veya kullanılan odunlar yaş olabilir.
 • Hazne külünü kaç yakmada almalıyım?
Şömine içinde daha önceden kül ve yanmamış odun kaldıysa, alttaki kül tablası hariç hazne içininin tamamen temzilenmemesi önerilir. Belli miktarda kül ateş yastığı niteliğindedir ve yararlı izolasyon görevi görür.
 • Kömür yakabilir miyim?
Şömine haznesinde odun haricinde birşey yakılmaması gereklidir. Başka bir yakıt kullanımından hazne zarar görebilir.
 • Odunların boyu nekadar olmalı?
Kullanılacak odunların 45-50cm boylarında olması uygundur.
 • Hazne camı nasıl temizlenir?
Cam sadece hazne soğukken ve cam temizliği için üretilen özel sprey ile temizlenmelidir.
 • Hazır sıkıştırılmış odun yakabilir miyiz?
 Yakılabilir fakat maliyeti yüksek olacaktır.